รัฐสวัสดิการ ที่ไม่มีการเข้าถึงในบางกลุ่มของประชาชน

รัฐสวัสดิการ มักได้รับการพูดถึงหลาย ๆมุมมองและการตีความหมายไปในทิศทางที่แตกแยกกันแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่าง ให้ทุกคนเห็นได้ชัดขึ้นว่ารัฐสวัสดิการเป็นอย่างไร ในระบบของสากลโลกโดยรัฐสวัสดิการในถ้วนหน้านี้ของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย โดยจะยกตัวอย่างในประเทศสวีเดนซึ่งประชาชนทุกคนนั้นต่างได้เรียนฟรีจนถึงมหาลัยคนที่ว่างงานได้รับเงินอุดหนุนระหว่างการลาหางานใหม่ เพื่อดำรงชีวิตโดยใน 200 วันแรกจะจ่ายทั้งหมด 80 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเดิมถ้ายังไม่ได้งานภายใน 200 วัน  จะได้การจ่ายเงิน 70 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเดิมและก็คืออีก 100 วัน การที่จะต้องจำเป็นที่จะมีรัฐสวัสดิการให้กับประชาชนทุกคนที่จะได้รับโอกาส และชีวิตอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน รัฐสวัสดิการ เมื่อทุกคนได้เห็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานมีอย่างเท่าเทียมกันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และความยากจนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของทางสังคม ทำให้สังคมนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นอยู่และปากท้องในวันต่อวัน ทุกคนมีโอกาสและคุณนัทภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็ คือ การพัฒนาประเทศก็สามารถที่จะทำขึ้นได้รวดเร็วและไปไกลได้ยิ่งกว่าเดิมสถานการณ์สวัสดิการของประเทศไทย ในปัจจุบันนี้มีทั้งความหลากหลายทั้งฐานะอายุระดับการศึกษาที่อยู่อาศัยอาชีพการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งรัฐสวัสดิการ โดยรวมจะออกนโยบายสวัสดิการสำหรับแบ่งกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพ ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นทั้งนี้คุณคนที่ได้รับสวัสดิการของภาครัฐ จึงต้องลงทะเบียนและมีการตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามที่กำหนด 

รัฐสวัสดิการ

รัฐสวัสดิการ ข้อบกพร่องการกำหนดนโยบาย

ในประเทศไทยดูเหมือนว่าสวัสดิการในการคุ้มครองประชาชนในกลุ่มต่าง ๆในความเป็นจริงแล้วประชาชนยังไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการ และยังมีการตกหล่นในการได้รับสวัสดิการถึงแม้ว่าการดำรงชีวิตอาจจะขาดสูญ และเกิดบกพร่องในการลงทะเบียนหรือว่าการแจ้งรับสิทธิ์นั้น มีการวางเป้าหมายที่ตรงจุดแต่ก็ยังมีช่องว่างอีกมากมายที่ยังไม่ได้พัฒนา และสนับสนุนเพิ่มเติม

รัฐสวัสดิการ ที่ไม่มีความต่อเนื่องมาจากนโยบายของสวัสดิการซึ่งจะเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐได้รับรัฐบาลที่เข้ามาบริหาร เมื่อไม่ได้รับเป็นรัฐบาลแล้วนโยบายนั้นอาจจะไม่ได้ทำต่อ หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการใช้สวัสดิการอย่างเช่น นโยบายป้ายรถเมล์และรถไฟฟรีเพื่อเป็นนโยบายให้กับประชาชนทุกคนถ้วนหน้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็จะมีการยกเลิกจากเดิมทุกคนเคยใช้ฟรีได้รับการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการเสียเงินแต่ผู้ที่ได้รับการบริการฟรีจะมีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือว่ามีการเกษียณอายุโดยจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น โดยคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินอัตราค่ารถเมล์ MRT BTS และขนส่ง บขส. 500 บาทต่อเดือน สวัสดิการที่ไม่ถ้วนหน้าในปัจจุบันจัดสรรขึ้นเฉพาะกลุ่ม โดยรัฐบาลจะเห็นถึงความจำเป็นที่ได้รับสวัสดิการโดยจะมีการกำหนดคุณสมบัติเพื่อคัดกรองอย่างเช่นผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการ โดยจะมีการกำหนดคุณสมบัติเพื่อคัดกรองอย่างเช่นผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้พิการจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นต้น 

การได้กำหนดคุณสมบัติที่ไม่ทั่วถึงทำให้คนที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับสวัสดิการนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และอาจจะตกหล่นจากการได้รับสวัสดิการและการมีข้อคิดจำกัด ในการเข้าถึงการรับรู้ข่าวสารของสวัสดิการรวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการรับสวัสดิการอย่างการ รัฐสวัสดิการ ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ทำให้กลุ่มที่มีรายได้น้อยไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้อาจขาดข่าวสาร ในการรับรู้หรือไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้แม้ว่าหน่วยงานรัฐ จึงทำให้มีการตกหล่นในการรับสิทธิ์ และนอกเหนือจากนี้การลงทะเบียนยังต้องใช้เอกสาร และหลายฉบับอย่างเช่นบัตรประชาชนสำนวนสำเนาทะเบียนบ้านหากไม่ได้เอกสารเหล่านี้จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ จึงเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก ๆ สำหรับการได้รับสิทธิ์ในโครงการรัฐสวัสดิการนี้

สามาติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> o-tattoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *